Бізнес в Польщі

Очевидно, що відкриття власного бізнесу є справою не з легких як в Україні, так і в Польщі. З першого погляду все здається заплутаним та незрозумілим. Та якщо в усьому докладно розібратись, то виявиться, що насправді все є дуже чітко та прозоро. Саме чіткі умови створення бізнесу, а також відсутність корупції заохочують іноземців відкривати свої підприємства в Польщі. Запорукою успішного відкриття власної справи буде знання польської мови на високому рівні, а також аналіз ринку товарів та послуг в Польщі. Ведення бізнесу в Польщі багато в чому відрізняється від ведення бізнесу в Україні. В даній статті ви зможете знайти інформацію про те, хто може відкрити власну фірму в Польщі, форми провадження і оподаткування господарської діяльності, а також інформацію щодо документів, необхідних для започаткування і провадження бізнесу в Польщі.

Хто може відкрити фірму в Польщі?

Відкрити і провадити власний бізнес в Польщі можуть іноземці, котрі володіють одним з перерахованих нижче документів:

 • дозвіл на постійне проживання;
 • дозвіл на проживання довготермінового резидента Європейського Союзу;
 • дозвіл на тимчасове проживання (отриманий на підставі возз’єднання з сім’єю, початку або продовження навчання у вищому навчальному закладі Польщі, шлюбу з громадянином/громадянкою Польщі);
 • статус біженця;
 • додаткова охорона;
 • Карта Поляка.

За наявності одного з даних документів іноземець має право відкрити власну фірму на таких самих умовах, як і громадяни Польщі, а саме в будь-якій формі господарської діяльності.

Щодо тих іноземців, які володіють іншим документом, що підтверджує їх легальне перебування на території Польщі, то вони можуть відкрити свою фірму лише в таких формах, як:

 • командитне товариство (spółka komandytowa);
 • командитно-акціонерне товариство (spółka komandytowo-akcyjna);
 • товариство з обмеженою відповідальністю (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
 • акціонерне товариство (spółka akcyjna).

Форми провадження господарської діяльності

Важливим кроком у відкриті своєї фірми є вибір відповідної форми господарської діяльності. Вони поділяються на індивідуальну господарську діяльність і товариства.

 1. Індивідуальна господарська діяльність (jednoosobowa działalność gospodarcza)

  Найпростіша форма ведення господарської діяльності однією фізичною особою. Фізична особа, котра провадить власну справу у формі індивідуальної господарської діяльності отримує статус підприємця. Оподатковується індивідуальна господарська діяльність податком на прибуток з фізичних осіб (PIT). Важливим є те, що за всі прийняті рішення та дії щодо підприємства, підприємець несе відповідальність всім своїм особистим майном.

 2. Господарське товариство (spółka cywilna)

  ЇЇ можуть створити щонайменше 2 фізичні чи юридичні особи. Воно не матиме статусу юридичної особи. Характерною рисою господарського товариства є те, що всі партнери несуть відповідальність за діяльність товариства солідарно, всім своїм особистим майном. Якщо господарське товариство заснували і провадять фізичні особи, то воно оподатковується податком на прибуток з фізичних осіб (PIT), а якщо юридичні, тоді товариство оподатковується податком на прибуток з юридичних осіб (CIT). Часто господарські товариства створюються для ведення сімейного бізнесу.

 3. Відкрите товариство (spółka jawna)

  Створити можуть щонайменше 2 фізичні або юридичні особи. Воно також не має статусу юридичної особи. Відкрите товариство вважається заснованим в момент внесення його до реєстру підприємців в Національному Судовому Реєстрі (KRS). За внесення товариства до реєстру стягується збір в розмірі 600 злотих. Подібно до цивільного товариства, відкрите товариство оподатковується в залежності від того, хто є його засновниками – фізичні чи юридичні особи. Відповідальність за діяльність товариства всі партнери несуть солідарно всім своїм майном.

 4. Командитне товариство (spółka komandytowa)

  Можуть створити мінімум 2 фізичні чи юридичні особи. Характерною рисою для командитного товариства є те, що назва його повинна складатись з імені одного або декількох партнерів товариства. Командитне товариство не має статусу юридичної особи, натомість має правоздатність. Це означає, що товариство може виступати в ролі позивача або відповідача в суді. Відкритим командитне товариство вважається в момент внесення його до реєстру підприємців в Національному судовому реєстрі. За внесення до реєстру стягується збір в розмірі 600 злотих. Для відкриття командитного товариства не вимагається мати мінімальний стартовий капітал. Ще однією характерною рисою для командитного товариства є те, що партнери несуть відповідальність за діяльність товариства в різній мірі. Партнерів, які отримують частку з прибутків фірми і несуть відповідальність за її діяльність всім своїм майном, називають командитистами (komandytariusze). Натомість комплементарії (komplementariusze) є партнерами, котрі вклали гроші в товариство, отримують частку з його прибутків, і несуть відповідальність за дії товариство лише внесеною сумою.

 5. Командитно-акціонерне товариство (spółka komandytowoakcyjna)

  Товариство може бути засноване щонайменше двома фізичними або юридичними особами. Воно не має статусу юридичної особи, але має правоздатність. Для створення командитно-акціонерного товариства необхідно мати мінімальний капітал в розмірі 50 000 злотих. Також по-іншому виглядає ситуація з відповідальністю за діяльність товариства. Партнери командитно-акціонерного товариства називаються командитистами (komandytariusze) і акціонерами (akcjonariusze). Командитисти несуть відповідальність за діяльність товариства всім своїм майном. Натомість акціонери не відповідають за зобов’язання товариства.

 6. Партнерське товариство (spółka partnerska)

  Полягає на виконанні спільниками вільних професій в рамках господарської діяльності. Заснувати його можуть щонайменше 2 фізичні особи, які володіють дозволом на виконання вільної професії. Партнерське товариство оподатковується податком на прибуток з фізичних осіб (PIT). Всі партнери товариства несуть відповідальність за його діяльність солідарно, всім своїм особистим майном.

 7. Товариство з обмеженою відповідальністю (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

  Може створити одна і більше фізичних або юридичних осіб. Таке товариство має статус юридичної особи. Для створення товариства з обмеженою відповідальністю необхідно мати початковий капітал в розмірі 5 000 злотих. Оподатковується таке товариство податком на прибуток з юридичних осіб (СIT). Всі партнери товариства з обмеженою відповідальністю несуть відповідальність за діяльність фірми відповідно величині вкладів, внесених у товариство.

 8. Акціонерне товариство (spółka akcyjna)

  Це юридична особа і створюється для ведення середніх і великих підприємств. Так само як і товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство може заснувати одна і більше фізичних чи юридичних осіб. Для створення такого типу товариства необхідно мати початковий капітал в розмірі 100 000 злотих. Оподатковується акціонерне товариство податком на прибуток з юридичних осіб (СIT). Всі партнери товариства (акціонери) не несуть відповідальності за діяльність товариства своїм особистим майном, натомість відповідають величиною вкладів, внесених до товариства.

Реєстрація бізнесу в Польщі

Якщо іноземець має намір вести господарську діяльність у формі відкритого, командитного, командитно-акціонерного, акціонерного, партнерського товариства, або товариства з обмеженою відповідальністю, то йому необхідно зареєструвати свою фірму в Національному Судовому Реєстрі (KRS). Реєстрація фірми в KRS коштує 600 злотих. Якщо ж іноземець планує провадити індивідуальну господарську діяльність або господарське товариство, то йому необхідно зареєструвати свою фірму в Центральному Реєстрі та Інформації про Господарську Діяльність (CEIDG). Реєстрація до CEIDG проводиться безкоштовно. Для реєстрації фірми в Центральному Реєстрі та Інформації про Господарську Діяльність необхідно долучити запис до національного офіційного реєстру суб’єктів народного господарства (REGON) і ідентифікаційний податковий номер NIP.  Якщо іноземець реєструє фірму у формі індивідуальної господарської діяльності, то його особистий номер NIP стає номером фірми.

Також при реєстрації фірми необхідно поінформувати податкову інспекцію про обрану форму оподаткування і спосіб ведення бухгалтерської документації. Важливо вирішити, чи підприємець буде сплачувати податок VAT, чи ні. VAT – це податок від товарів та послуг. Він нараховується до кінцевої ціни продукту, і сплачують його, зазвичай, покупці. Рішення про сплату VATу, або відмова від такого виду оподаткування залежить від роду діяльності підприємства.

Окрім того, особи, господарська діяльність яких є для них єдиним джерелом доходу, повинні сплачувати внески до Управління Соціального Страхування (ZUS). Підприємець обов’язково має сплачувати пенсійне, медичне страхування і страхування від нещасних випадків. Також, за бажанням, він може сплачувати страхування від хвороби. Особи, які вперше відкривають фірму, можуть не сплачувати внески до ZUSу протягом 6 місяців від дати відкриття фірми.

Кожному зрозуміло, що відкрити і провадити власну фірму – справа нелегка. Але в Польщі є точно окреслені всі дії і процеси, необхідні для відкриття власної справи. Та найважливішим для успішного бізнесу є оригінальний товар чи послуга, які були б корисні клієнтові і були б в стані боротися з конкуренцією. Зі всіма питаннями про провадження господарської діяльності в Польщі звертайтеся до нас в різних соціальних мережах, і ми з радістю Вам допоможемо! Щоб дізнатися більше інформації, читайте у нашому блозі.

Попередній пост
Наступний пост

Немає коментарів

Залишити відповідь